• Režisér a Producent
  • 0944 660 550
  • INFO@REZISER.SK
Igor Prieložný (1983)

Hereckú karieru začal štúdiom divadla na
univerzite v USA, neskôr pôsobil od r. 2006
v Hollywood, CA – USA, kde bol v mnohých
produkciách ako herec. V roku 2009 ukončil
svoj prvý medzinárodný celovečerný film, ktorý
môžete vidieť online na
LoveLiberty-TheMovie.com
Momentálne sa venuje súkromným
filmovým projektom a pracuje na
pokračovaní svojho prvého filmu.

Scenár

Napísať dobrý scenár znamená vymyslieť dobrý a plynulý príbeh, sústrediť sa na hlavné body deja tak, aby pozerajúci nestratil záujem a hlavne aby sa v príbehu nestratil. Každý dialóg, scénka či uhol pohľadu musí mať svoj dôvod a zmysel. Iba takto finálne dielo dosiahne žiadaný efekt. V samotnom scenári je okrem dialógov popísané aj prostredie, v ktorom sa nachádzame a tiež to, ako sa tam aktéri správajú, čo robia a podobne. Podľa scenáru sa dá definovať dĺžka finálneho videa.

Réžia

Režisér je v dnešnej dobe priamo spájaný s kamerou a kameramanom, keďže o všetkom počas natáčania rozhoduje. Ako má vyzerať záber, uhol pohľadu, rýchlosť akcie, miesto natáčania v danom prostredí a čokoľvek iné, čo súvisí s tým, čo sa zaznamená kamerou. Režisér musí rozumieť a pochopiť scenár a vedieť, čo chce scenárista dosiahnuť. Režisér môže mať počas natáčania po ruke scenáristu, aby mohli spoločne operatívne meniť scenár vzhľadom na nepredvídané okolnosti, čo pomôže celkovému videu.

Produkcia

Producent vo filmoch môže byť väčšinou iba človek, ktorý zoženie financie na celý projekt. Zároveň je však producent aj ten, čo reálne zabezpečuje technické vybavenie, ako sú napríklad svetlá, kamery, mikrofóny, kulisy, logistika a čokoľvek iné, čo treba k natáčaniu fyzicky mať. Pri veľkých projektoch tých vecí môže byť viac, no pri väčšine bežných projektov ide iba o základné technické zabezpečenie – aby kamery mali statívy, a aby bola každá úloha zastrešená skúsenou osobou.